Klubska pravila

 1. Članarina se plaća unaprijed, po važećem cjeniku, koji je istaknut na vidljivom mjestu centra.U članarinu su uljučena tri odnosno dva tj onoliko treninga za koliko se član pretplatio te u terminu koji mu je zakazan (odabran) . Termini se mogu kombinirati isključivo uz trenerovu suglasnost te moraju biti točno određeni. Članarina se nemože refundirati niti se može zamrznuti.
 2. Član ima pravo korištenja centra na način, koji je odabrao prilikom upisa. 
 3. Pri upisu član dobiva iskaznicu na svoje ime, koja je neprenosiva, te se putem iste vodi evidencija uplata, a istu je član dužan pokazati na zahtjev osoblja centra. 
 4. Član koji više od 5 mjeseci nije produžio članarinu ne vodi se u evidenciji članstva kluba te je pri ponovnom upisu dužan platiti upisninu.
 5. Član je suglasan da opremu, svlačionice, tuševe, parkirališta ili okolinu centra koristi na vlastitu odgovornost, kao i da na vlastitu odgovornost sudjeluje u bilo kojoj aktivnosti, tečaju, programu, osobnom treningu ili nekom drugom trenutno ili ubuduće dostupnom programu. Član je obavezan nabaviti svoju vlastitu obaveznu sportsku opremu : rukavice,štitnike za potkoljenicu.
 6. Član je suglasan da je svojevoljno pristupio aktivnostima u centru i korištenju opreme i objekta pod pretpostavkom rizika od ozljeđivanja ili zadobivanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih upotrebom aktivnosti u centru, te moguće štete koja bi mu se mogla dogoditi.
 7. Član je upoznat, da bi se trebao savjetovati s njegovim liječnikom, te obaviti sistematski pregled, prije pristupanja korištenju usluga i opreme centra.
 8. Član je suglasan i upoznat s činjenicom, da uposlenici i predstavnici centra nemaju iskustva u dijagnosticiranju pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinski stanja. Nadalje, član se slaže da neće koristiti centar u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje otvorene rane, ozlijede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja osobne higijene.
 9. Član je suglasan da će se pridržavati svih pravila, odredbi i cjenika, koje je postavio centar, a koje je centar dužan istaknuti na vidljiva mjesta u vidu kućnog reda i cjenika, koji će propisati cijene i pravila korištenje prostora u i oko centra, kao i opreme.
 10. Član je upoznat da centar ne odgovara za gubitak ili krađu osobnih stvari.
 11. Član pri upisu plaća upisninu, a u slučaju gubitka članske iskaznice plaća 50,00 HRK za izradu nove.
 12. Centar zadržava pravo da u bilo koje vrijeme promijeni satnicu rada centra, program ili uslugu, uslugu isključi iz programa ili promijeni cijenu usluge.
 13. Osoblje centra, dužno je upoznati člana s pravilnim korištenjem opreme, a na zahtjev člana stručna osoba će izraditi program korištenja opreme, kao i individualni program treninga za člana.

Prihvaćanjem ove izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka smatra se da ste suglasni s obradom istih.

Ustupljeni osobni podaci će biti obrađeni u svrhu izdavanja kartica za korištenje Zagreb Muaythai centra – Kbk TRNJE , administraciju te upravljanje uslugama i marketinške svrhe (slanje newslattera i ostalih promotivnih e-mailova vezanih uz ponudu i promidžbene materijale o proizvodima i uslugama. Član prilikom potpisivanja ove izjave / klubskih pravila daje na pravo centru,osoblju centra te ostalim korisnicima centra mogućnost fotografiranja ili snimanja video zapisa te obajvljivanje istih na društvenim mrežama.

Obvezujemo se pridržavati propisa o zaštiti osobnih podataka i čuvati povjerljivost svih prikupljenih informacija i podataka.

Vaši osobni podaci koji su prikupljeni kao obavezni prilikom pristupanja Udruzi bit će trajno pohranjeni u arhivi neaktivnih članova i nakon prekida Vašeg članstva. Ostali osobni podaci koji nisu obavezni za pristupanje Udruzi prikupljeni prilikom pristupanja Udruzi bit će izbrisani 6 mjeseci nakon prekida Vašeg članstva u Udruzi.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti uvid u Vaše osobne podatke, izmjenu podataka ili zatražiti trajno brisanje Vaših osobnih podataka iz baze.

 

Zagreb Muaythai – Kbk Trnje 2022.